Start
  |     |    
Kategorie
Dodaj Ogłoszenie
Szukaj
Wizytówki             Miasto  
Zamieść Ogłoszenie
  Możliwość dodania do 10 zdjęć
  Wyświetlane od 15 dni do 2 miesięcy
  Możliwość dodania ogłoszeń premium
Zarządzaj Ogłoszeniami
Szukaj Ogłoszeń
<< Pokaż wszystkie
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE nr: 30776-LODZ
Kurs kadry i płace - specjalista ds. kadr i płac z zaświadczeniem MEN - Ogłoszenia Łódź
Kategoria: Nauka / Szkolenia /
Dodane: 22/11/2021 01:12:49
miesiąc temu
Cena kursu 299 złKurs Kadry i Płace – wersja na rok 2021E-learningowy Kurs Kadry i Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.Kurs Kadry i Płace w wersji online pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Uczestnik sam decyduje kiedy korzysta z kursu.Technologia kursu pozwala na odtwarzanie go również na urządzeniach mobilnych.

Kurs Kadry i Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 3 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do kursu na indywidualnym koncie na platformie e-learningowej.W okresie dostępu do Kursu uczestnik może bez limitu zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.Po ukończeniu Kursu wystawiane są:

- certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu

- zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MENDodatkiem do materiału szkoleniowego są różne druki, oraz wydruk materiałów szkoleniowych w formie prezentacji które uczestnik może sobie pobrać.Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze kursy elearningowe wyglądają:Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2021

hasło: demo2021Program kursu:

Moduł I Nawiązanie stosunku pracy1. Rekrutacja – obowiązki i uprawnienia pracodawcy

2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

3. Umowy o pracę

4. Informacja do umowy o pracę

5. Inne umowy

Moduł II Obowiązki pracodawcy1. Obowiązki pracodawcy – zagadnienia ogólne

2. Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń okresowych

3. Obowiązki wobec US i ZUS, PFRON i GUS

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej

Moduł III Uprawnienia pracownicze1. Uprawnienia pracownicze – zagadnienia ogólne

2. Szczególne uprawnienia rodziców

3. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.

Moduł IV Nieobecności pracownicze1. Urlop wypoczynkowy - zasady ustalania wymiaru i udzielania

2. Urlop bezpłatny

3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski

4. Urlop wychowawczy

5. Inne nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzeniaModuł V Czas pracy1. Czas pracy – zagadnienia ogólne

2. Systemy i rozkłady czasu pracy

3.Praca w porze nocnej

4. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych

5. Praca w dzień wolny od pracy

6. Praca w niedziele i święta

7. Dyżur pracowniczy

8. Czas pracy w podróży służbowej

Moduł VI Zmiana warunków zatrudnienia i definitywne rozwiązanie umowy o pracę1. Zmiana warunków zatrudnienia

2. Pracownicy objęci ochroną

3. Rozwiązanie umowy o pracę - tryb i zasady

4. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

5. Konsultacje ze związkami zawodowymi

6. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moduł VII Zakończenie zatrudnienia1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia

2. Świadectwo pracy - zasady wystawiania i treść

3. Sankcje dla pracodawcy związane z niewydaniem świadectwa pracy.

Moduł VIII Wynagrodzenie za pracę1. Wynagrodzenie – zasady ogólne

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca

3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płacModuł IX Lista płac1. Odliczenia z wynagrodzenia

- Składki na ubezpieczenia społeczne

- Zaliczka na podatek dochodowy

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne

2. Narzuty na wynagrodzenie - Rodzaje i wysokość składek

3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto

4. Pracownicze Plany KapitałoweModuł X Umowy cywilnoprawne1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych

2.Rozliczanie umów zlecenia

3 Rozliczanie umów o dzieło

Moduł XI Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa1. Obowiązki pracodawcy

2. Rodzaje i wysokość świadczeń

3. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy

4. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne

5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne

6. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia

7. Zasady ustalania podstawy dla zleceniobiorcy

8. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i nettoModuł XII Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

2. Potrącenia z wynagrodzenia - obowiązkowe i dobrowolne

3. Potrącenia z zasiłków - obowiązkowe i dobrowolne

4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Moduł XIII Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych

2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych

3.Rozliczanie podróży służbowych

4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne

5.Należności wypłacane pracownikom mobilnym

Test końcowy modułu Kadry i Płace

Kontakt:
Agnieszka Łapińska
Telefon:
607335800
Email:

Odsłon: 264
      Zobacz Katalog Łódzkich Wizytówek

ŁÓDZKIE OGŁOSZENIA
www.lodzkie-ogloszenia.pl
Copyright © 2011

Łódź Ogłoszenia - Drobne , Darmowe Ogłoszenia Łódź i okolice

Ogłoszenia Łódź

 

POLECANE STRONY
Optyk Dębica | transport Anglia Ukraina | Tworzenie stron www | Kurs na wózki widłowe Sanok |