Start
  |     |    
Kategorie
Dodaj Ogłoszenie
Szukaj
Wizytówki             Miasto  
Zamieść Ogłoszenie
  Możliwość dodania do 10 zdjęć
  Wyświetlane od 15 dni do 2 miesięcy
  Możliwość dodania ogłoszeń premium
Zarządzaj Ogłoszeniami
Szukaj Ogłoszeń
<< Pokaż wszystkie
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE nr: 30775-LODZ
elearningowy Kurs Płace - specjalista ds. płac z zaświadczeniem MEN - Ogłoszenia Łódź
Kategoria: Nauka / Szkolenia /
Dodane: 22/11/2021 01:12:41
2 miesiące temu
Cena kursu 199 złKurs obejmuje zmiany przepisów i wskaźników obowiązujące od 2021 rokuKurs Płace w wersji e-learningowej kompleksowo omawia zagadnienia związane z naliczaniem wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom oraz osobom świadczącym usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne.E-learningowy Kurs Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.Kurs Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 2 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do indywidualnego konta na platformie e-learningowej.W okresie dostępu do Kursu uczestnik może zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Po ukończeniu Kursu wystawiane są:

- certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu

- zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Dodatkiem do szkoleniowego są różne druki, oraz materiały szkoleniowe w formie wydruku z prezentacji które może uczestnik sobie pobrać.Po ukończeniu Kursu wystawiane są:

- certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu

- zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze kursy elearningowe wyglądają:Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2021

hasło: demo2021Kurs Płace – programModuł I Wynagrodzenie za pracę

I. Wynagrodzenie – zasady ogólne

1. Zasady wypłaty wynagrodzenia

2. Klasyfikacja składników wynagrodzenia

3. Minimalne wynagrodzenie

II. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca

III. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:

1. Wynagrodzenie za pracę w nocy

2. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

3. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

4. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych

6. Wynagrodzenie za przestój

7. Wynagrodzenie za czas dyżuru

8. Odprawy i odszkodowania

9. Inne świadczeniaModuł II Lista płac

I. Odliczenia z wynagrodzenia

1. Składki na ubezpieczenia społeczne:

1. ustalanie podstawy wymiaru,

2. rodzaje i wysokość składek,

3. ograniczenie poboru składek,

II. Zaliczka na podatek dochodowy:

1. ustalanie podstawy,

2. koszty uzyskania przychodu,

3. skala podatkowa

4. odliczenia od podatku

III. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

1. ustalanie podstawy wymiaru,

2. ustalanie wysokości składki podlegającej odliczeniu od podatku i podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia

3. ograniczenie i zaniechanie poboru składki

IV. Narzuty na wynagrodzenie:

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości

3. Składka na FP i FGŚP – zwolnienia

4. Składka na FEP

V. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto

VI. Pracownicze Plany Kapitałowe:

1. ustalanie wysokości składki obowiązkowej i dobrowolnej finansowanej przez Pracodawcę

2. ustalanie wysokości składki obowiązkowej i dobrowolnej finansowanej przez PracownikaModuł III Umowy cywilnoprawne

I. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych

1. Umowa z własnym pracownikiem

2. Umowa z obcym pracownikiem

3. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia

4. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym

5. Umowa z emerytem lub rencistą

6. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia

7. Z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

8. Z osobą na kontrakcie managerskim

9. Z członkiem Rady Nadzorczej

2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

1. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa

II. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę

1. Rodzaje i wysokość składek

2. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe

III. Zaliczka na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek

1. Koszty uzyskania przychodu podstawowe i autorskie

2. Ustalanie wysokości zaliczki i zryczałtowanego podatku

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

4. Składka na PPKModuł IV Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

I. Obowiązki pracodawcy

II. Ustalanie prawa do świadczeń

III. Rodzaje i wysokość świadczeń

IV. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy

V. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:

1. Minimalna podstawa świadczeń

2. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy

VI. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:

1. Zmiana wymiaru etatu

2. Składniki przysługujące do określonego terminu

3. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

4. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu

VII. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia

1. Uzupełnianie stałych składników

2. Uzupełnianie zmiennych składników

3. Składniki niepodlegające uzupełnieniu

VIII. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

IX. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i nettoModuł V Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

I. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń

II. Potrącenia z wynagrodzenia

1. Obligatoryjne potrącenia

2. Dobrowolne potrącenia

III. Potrącenia z zasiłków

1. Obligatoryjne potrącenia

2. Dobrowolne potrącenia

IV. Potrącenia z umów cywilnoprawnychModuł VI Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

I. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:

1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania

2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu

3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)

4. Koszt z tytułu innych wydatków

II. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych

1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania

2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu

3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)

4. Koszt z tytułu innych wydatków

III. Rozliczanie podróży służbowych:

1. Zasady wypłaty zaliczki

2. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki

3. Dokumentowanie poniesionych wydatków

IV. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:

1. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne

2. Należności podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu

3. Należności wypłacane pracownikom mobilnymModuł VII Test końcowy

Kontakt:
Agnieszka Łapińska
Telefon:
607335800
Email:

Odsłon: 258
      Zobacz Katalog Łódzkich Wizytówek

ŁÓDZKIE OGŁOSZENIA
www.lodzkie-ogloszenia.pl
Copyright © 2011

Łódź Ogłoszenia - Drobne , Darmowe Ogłoszenia Łódź i okolice

Ogłoszenia Łódź

 

POLECANE STRONY
Optyk Dębica | transport Anglia Ukraina | Tworzenie stron www | Kurs na wózki widłowe Sanok |